Rijbewijzen

Houders van een Surinaams rijbewijs woonachtig in het buitenland

Houders van een Surinaams rijbewijs die woonachtig zijn in Nederland kunnen bij het Consulaat Generaal van de Republiek Suriname te Amsterdam op afspraak terecht voor:

- het indienen van een aanvraag tot verlenging van het Surinaams rijbewijs
- het aanvragen van een duplicaat van het Surinaams rijbewijs of
- het aanvragen van een internationaal rijbewijs (van Suriname)

Noot: Een aanvraag kan ook per post worden ingediend.

Informatie voor het indienen van een aanvraag lees verder........

Rijden in Suriname
U gaat voor korte of langere duur naar Suriname? lees verder......