Wie is niet visumplichtig voor Suriname.

Niet alle bezoekers zijn visumplichtig voor Suriname; onvoorwaardelijk toegang tot Suriname is mogelijk in sommige gevallen.

Wanneer heeft u geen visum of toeristenkaart voor Suriname nodig.

U heeft geen visum of toeristenkaart voor Suriname nodig als u aan 1 (één) van deze voorwaarden voldoet:

  • U bent Surinamer en reist op een geldig Surinaams paspoort
  • U kunt een geldig PSA document overleggen
  • U kunt een geldige PSA kaart overleggen
  • U heeft een geldige verblijfsvergunning op grond van de Vreemdelingenwet van Suriname
  • U bent geboren in Suriname (per 01 oktober 2021 tot nader order).

U heeft de nationaliteit én het geldig paspoort van 1 (één) van de landen in deze lijst en voldoet aan alle andere voorwaarden om Suriname binnen te kunnen komen.

Voor de details per documenttype verwijzen we u naar de pagina's in het menu rechts.

Personen die wel visumplichtig zijn hebben afhankelijk van het doel en de duur van het verblijf een e-toeristenkaart, een e-visum of een goedgekeurde MKV (Machtiging tot Kort Verblijf) nodig.
Houdt u a.u.b. rekening met de behandeltermijn van de aanvraag.