Aanvraag documenten uit het bevolkingsregister van Suriname

INFORMATIE VOOR DE AANVRAAG VAN DOCUMENTEN UIT DE BEVOLKINGSADMINISTRATIE VAN SURINAME:

Bij een aanvraag voor een geboorteakte:

  • is het belangrijk aan te geven de juiste persoonsgegevens, datum en plaats van geboorte en of u een natuurlijk, een erkend, een wettig of een gewettigd kind bent.

Bij een aanvraag voor een overlijdensakte:

  • is het belangrijk aan te geven de juiste persoonsgegevens, datum en plaats van overlijden.

Bij een aanvraag voor een huwelijksakte:

  • is het belangrijk aan te geven de juiste persoongegevens, datum en plaats van de huwelijksvoltrekking.

Bij een aanvraag voor een echtscheidingsakte:

  • is het belangrijk aan te geven de juiste persoonsgegevens, datum en plaats van de echtscheiding.

Bij een aanvraag van een bewijs van burgerlijke staat (ongehuwde staat):

  • dient u een recente origineel uittreksel inzake uw burgerlijke staat van de gemeente in uw woonplaats waar u staat ingeschreven bij te voegen.

Bij bovengenoemde aanvragen is het belangrijk te vermelden op welk adres en in welk ressort u voor het eerst bij geboorte en op welk adres en in welk ressort u voor het laatst stond ingeschreven in de Bevolkingsadministratie van Suriname. Indien u (oude) documenten (familieboekje, etc.) verkregen uit de Bevolkingsadministratie van Suriname bezit, kunt u een kopie hiervan bijsluiten bij de aanvraag.

Behandelingsprocedure:

De aanvraag wordt doorgeleid naar de desbetreffende instanties in Paramaribo ter behandeling.

De wachttijd ter verkrijging van een document is op dit moment minimaal 6 maanden.

Vermeld wordt tevens dat indien een verzoek wordt afgewezen of geannuleerd, er geen restitutie zal plaatsvinden.

Indienen aanvraag:

 Het loket van de afdeling Burgerzaken is geopend:  

  • Maandag t/m vrijdag: 09.00 uur tot 13.00 uur.
  • Op de woensdag is de afdeling Burgerzaken gesloten.

Per post verzenden van de aanvraag:

Bij het per post verzenden van de aanvraag dient u een (1) week na verzending hiervan contact op te nemen met de afdeling Burgerzaken; Zie hieronder de contactgegevens.

Voldoet uw aanvraag aan de vereiste documenten dan wordt aan u medegedeeld om over te gaan tot het overmaken van het te storten bedrag.

U wordt dringend verzocht niet zondermeer over te gaan tot overmaking naar het bankrekeningnummer van het Consulaat van de Republiek Suriname, ter voorkoming van onjuiste en of dubbele betalingen.

Betaling per bank kan slechts na afstemming met en/of bevestiging van de afdeling Burgerzaken. 

Kosten per akte (zonder apostille)       : 20 euro
Kosten voor een Apostille (legalisatie): 15 euro

Wijze van betaling:

  • het verschuldigde bedrag kunt u voldoen bij de kassa op het Consulaat (contant of pinnen ; geen creditcard)
  • door overmaking bij de ABN-AMRO op bankrekeningnummer: IBAN-NL47ABNA0549316922 t.n.v. het Consulaat van Suriname in Amsterdam, met vermelding van: akte met Apostille t.n.v. (de naam van de persoon van wie de gegevens worden verlangd).
  • overmaking vanuit het buitenland: BIC-code =ABNANL2A.

Zodra het door u aangevraagde document op het Consulaat is ontvangen, wordt u hiervan in kennis gesteld. U kunt het document persoonlijk in ontvangst nemen of het kan per aangetekende post (portokosten EURO 8.50 te voldoen) naar het door u aangegeven adres worden verzonden.

Contactgegevens:

Tel: 020 - 642 6137  of   020 - 642 6717, kies 5 
Fax : 020 - 646 5311. 
Adres :  De Cuserstraat 11, 1081 CK, Amsterdam.

E-mail: consul.netherlands@foreignaffairs.gov.sr

Aanvragen via een gemachtigde in Suriname; klikt hier.

N.B.: ONVOLLEDIGE AANVRAGEN WORDEN NIET IN BEHANDELING GENOMEN.