ID kaart aanvragen met een PSA document

Het aanvragen van een (PSA) ID KAART
Bewijs van ingezetenschap van Suriname

U bent houder van een PSA document en wil zich laten inschrijven in de bevolkingsregisters van Suriname als ingezetene.
Als bewijs van het ingezetenschap kunt u een ID KAART aanvragen nadat u zich heeft laten registreren c.q. inschrijven.

Informatie voor de inschrijving van personen met een actieve PSA status (houders van het PSA document) in de bevolkingsregisters van Suriname.

Houders van het PSA document kunnen zich inschrijven in het bevolkingsregister van hun woonplaats in Suriname:

Procedure:

Stap 1: Na aankomst in Suriname aanmelding bij de Vreemdelingendienst (Ministerie van Justitie en Politie) met het PSA document en het paspoort.

Adres: Mr. J. Lachmonstraat 166-168 (op het terrein v/h Ministerie van Openbare Werken)

Stap 2: registratie op de afdeling Vreemdelingenregistratie van het Centraal Bureau voor Burgerzaken CBB (Ministerie van Binnenlandse Zaken)

Adres: CBB aan de Mr. J. Lachmonstraat #170, Paramaribo  Tel. 497625

Stap 3: inschrijving in het bevolkingsregister van de woonplaats van de PSA (Wijkkantoor CBB)

Te overleggen documenten voor de registratie c.q. inschrijving (Stap 2 en 3):

1. Het geldig PSA document

2. Het geldig paspoort

3. De geboorteakte (indien buiten Suriname geboren voorzien van apostille/legalisatie)

4. Een recent uittreksel (met apostille/legalisatie) van het land waar de PSA voor het laatst heeft gewoond, waaruit duidelijk de burgerlijke staat (gehuwd/ongehuwd/weduwe/weduwnaar) blijkt.

Het uittreksel mag niet ouder dan 3 maanden zijn bij de aanmelding in Suriname. Een apostille (zgn. internationale legalisatie) haalt u in Nederland bij de rechtbank.

5. Waar van toepassing, het bewijs van uitschrijving uit het bevolkingsregister van de plaats van herkomst

OpmerkingDe CBB ambtenaar heeft de bevoegdheid om waar nodig aanvullende documenten aan te vragen.

Voor de registratie c.q. inschrijving is een afspraak niet nodig.

Stap 4:

Aanmaak PSA kaart: het bewijs van ingezetenschap van Suriname

Na de inschrijving in het bevolkingsregister maakt de PSA ingezetene contact met de afdeling Vreemdelingenregistratie op het tel.nr.497625 voor een afspraak, voor de aanmaak van de PSA kaart.

Benodigdheden aanmaak PSA kaart:

1. het PSA document

2. het paspoort

3. het formulier/bewijs van inschrijving

Bron: CBB Suriname

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN