Toeristenvisum voor 3 jaar

Ter facilitering van het reisverkeer naar de Republiek Suriname kunnen visumplichtige vreemdelingen van Surinaamse origine sinds juli 2009 in aanmerking komen voor een toeristenvisum met een geldigheidsduur van 3 jaar (meerdere reizen).

Bijzonderheden:
De bepaling inzake personen van Surinaamse origine.

Bewijs van Surinaamse origine.

De Surinaamse origine moet worden bewezen door indiening van een officieel document (bijvoorbeeld: een kopie van de geboorteakte, hetzij door een andere officiële vastlegging).

Personen aan wie in de laatste 5 jaar toegang tot Suiname is geweigerd, komen niet in aanmerking voor het visum van 3 jaar.

Minderjarigen komen slechts in aanmerking voor het 3-jarig visum indien de ouder(s)/ voogd (met het wettelijk gezag) daartoe uitdrukkelijk toestemming voor verlenen (Formulier hier downloaden). Voor de overige documentatie die bij de aanvraag van een visum voor minderjarigen moet worden gevoegd, wordt u verwezen naar de visuminformatie op deze site.

Het paspoort van de aanvrager van het 3-jarig visum, moet ten tijde van de aanvraag tenminste nog 2 jaar geldig zijn.

Het visum geeft in principe 3 jaar lang toegang tot Suriname. Personen van Surinaamse origine die op een visum naar Suriname afreizen en er langer dan 6 (zes) maanden wensen te verblijven, dienen alsnog een verblijfsvergunning aan te vragen. Het Consulaat verwijst hiervoor naar de informatie op de website van het Ministerie van Justitie en Politie, de loketdienst van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken.

Het eenmaal verstrekt visum kan, door de daartoe bevoegde autoriteiten van de Republiek Suriname, geannuleerd worden, indien daartoe redenen bestaan.

Voor de visumprocedure lees verder Info Visum

Opmerking:
Op het huidige visumformulier -welke online dient te worden ingevuld- zult u niet de optie hebben om het 3 jaar visum te kiezen.
Om deze reden wordt u gevraagd om bij de vraag "Wat is het doel van uw reis" ook te vermelden "3 jaar visum". Bijvoorbeeld: vakantie of/en familiebezoek - 3 jaar visum.