Visum

U kunt uw visum op z'n vroegst 2 maanden van tevoren of uiterlijk 1 werkdag voor vertrek aanvragen aan het loket v/d Visumafdeling.

Of ga naar https://suriname.vfsevisa.com om online uw visum aan te vragen. (Opmerking: u zou met een creditcard moeten betalen)

Een visumaanvraagformulier dient u online (via internet) in te vullen. Wij kunnen u dus geen aanvraagformulier toezenden. Ga terug naar de home page voor aanwijzingen.

Of ga naar https://suriname.vfsevisa.com om online uw visum aan te vragen. (Opmerking: u zou met een creditcard moeten betalen)

de visumafdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 14.00 uur open.

U mag op uw visum blijven wachten. Wij streven ernaar de behandelingstijd voor het wachtende publiek zo kort mogelijk te houden. Dit geldt slechts voor visumaanvragers van EU-Landen. De procedure voor visumaanvragers van niet-EU landen kan minimaal 2 weken duren.

N.B.
Visumaanvragers die niet in Europa wonen - en geen EU paspoort bezitten - dienen hun visumaanvraag in te dienen bij een diplomatieke/consulaire missie van Suriname in hun regio oftewel de dichtstbijzijnde missie. Voor adressen van verschillende Surinaamse vertegenwoordigingen in het buitenland kunt u in het hoofdmenu kiezen voor "Overheid".

Zodra u een e-visum aanvraagt, heeft u uw visum binnen 72 uur na aanvraag. Ga naar https://suriname.vfsevisa.com voor meer informatie.

Bij het invullen van een datum moet u altijd het slash-teken ( / ) gebruiken b.v. 01/02/1985.

Nee, helaas mag dat niet. U mag een nieuw formulier invullen.

Nee, 1 persoon mag de visumaanvragen indienen. Volwassenen moeten wel persoonlijk  hun formulier hebben ondertekend. Let wel: voor minderjarigen dienen extra documenten overgelegd te worden.

Nee, het is niet nodig. De ouder(s) mogen dat doen.

Indien u kunt aantonen (met een officieel bewijs) dat u het volledig of gedeeld gezag heeft over de minderjarige, kunt u zelfstandig het visum aanvragen.

Nee. In uw geval kunt u een uittreksel bij de gemeente op uw naam aanvragen waarin staat dat u niet gehuwd bent en geen partnerschap heeft geregistreerd. In hetzelfde uittreksel moet(en) uw kind(eren) genoemd worden. Met zo'n uittreksel kunt u zelfstandig het visum voor uw kind aanvragen.

Indien de vader gezag heeft over de minderjarige kinderen moet hij een officieel bewijs indienen waarin dat uitdrukkelijk is verklaard. B.v. een uittreksel v/d Gemeente waarin staat dat de vader gezag heeft of b.v. een beslissing v/d Rechtbank. (Soms is er sprake van een overlijdensakte v/d moeder v/d kinderen).

Indien u kunt aantonen dat u ook gezag heeft over uw kinderen, kunt u zelfstandig het visum aanvragen.

Nadat u uw formulier heeft ingevuld en verzonden, moet u het ook nog uitprinten. Bovenaan het formulier is uw aanvraagnummer vermeld. Dit betekent dat de informatie ons elektronisch heeft bereikt. Voor informatie over het visum proces verwijzen wij u naar het hoofdmenu Consulaire Zaken.

Ja, het is voldoende. Het trouwboekje is een officieel document. U dient ook een kopie ervan in te dienen. Het is voorts zeer belangrijk dat de kinderen die meereizen inderdaad staan bijgeschreven in het trouwboekje. Voor kinderen die niet erin zijn bijgeschreven zal overlegging van een ander officieel document (v.b. geboorteakte, uittreksel, e.d.) noodzakelijk zijn.

 Ja, u moet middels een uittreksel kunnen aantonen dat er op uw naam geen huwelijk of partnerschap is geregistreerd, met vermelding van de namen van uw kinderen waarover u dan van rechtswege het gezag heeft.

Als u tijdens uw verblijf in Suriname een andere reis heeft gepland dan is een multiple-visum (meerdere binnenkomsten) nodig. Hieraan zijn bepaalde voorwaarden gesteld. Zie de informatie in "info.Visum" (via hoofdmenu Consulaire Zaken). U heeft - indien u daarvoor in aanmerking komt - sinds 25/11/2011 ook de mogelijkheid om bij elke reis een Toeristenkaart te kopen. (Info. via onze homepage)

De geldigheidsduur van het visum wordt op uw visumsticker aangegeven. U heeft de mogelijkheid om af te reizen: vanaf de ingangsdatum (zoals door u is ingevuld op het formulier) tot de datum "geldig tot" zoals vermeld op de visumsticker. Een visum regelt geen "verblijf". Bij aankomst in Suriname wordt het toegestane verblijf afgestempeld door de Immigratie Dienst.

Als u korter dan 30 dagen in Suriname verblijft, hoeft u zich niet aan te melden bij de Vreemdelingenpolitie.
Verblijft u langer dan 30 dagen in Suriname dan dient u zich wel aan te melden bij de Vreemdelingendienst met medeneming van uw geldig paspoort en uw geldige retourticket. Deze dienst is gevestigd in het gebouw van het ministerie van Openbare Werken (westzijde) aan de mr. J. Lachmonstraat no. 166-168. Personen van Surinaamse origine kunnen bij bij binnenkomst een verblijf van 6 maanden afgestempeld krijgen. Indien dat geval geldt de meldingsplicht niet. Het is evenwel niet vanzelfsprekend dat een verblijf van 6 maanden bij binnenkomst wordt aangetekend in het paspoort.

Nee, u kunt een visum niet verlengen. Wilt u langer dan 3 maanden in Suriname verblijven en u bent  niet van Surinaamse origine, dan dient u een Machtiging tot Kort Verblijf aan te vragen en wel 3 maanden voordat u naar Suriname wenst af te reizen.

Referent: de persoon waar u zult gaan verblijven en het adres of
Referent: contactpersoon + adres in geval van zaken, stage etc.
Referent: naam van het hotel waar men zal gaan verblijven

Nee, uw paspoort moet altijd tenminste 6 maanden geldig zijn bij aankomst. U mag ook met Noodpaspoort - met een geldigheidsduur van 6 maanden - een visum aanvragen. Informatie over een Nooddocument kunt u verkrijgen via uw Gemeente of de Marechaussee op Schiphol.

N.B. Dit geldt niet voor personen met een Surinaams paspoort en andere ingezetenen van Suriname.

Van Surinaamse zijde bestaat er hiervoor geen speciale vereiste.

U heeft de optie om te kiezen voor "losse aanvraag"

U kunt ook een e-visum aanvragen via https://suriname.vfsevisa.com (Let op: u zou met een creditcard moeten betalen)

Als u het 1e formulier niet indient bij de visumafdeling wordt het na 10 dagen automatisch uit het systeem verwijderd.

 

In het kort komt het hierop neer:

 • U bent niet van Surinaamse origine en wil niet langer dan 90 dagen in Suriname stage lopen.
  U mag een Kort verblijf visum (KTv) aanvragen.
 • u bent niet van Surinaamse origine en u wil langer dan 90 dagen in Suriname verblijven
  U dient een MKV aan te vragen.
 • u bent wel van Surinaamse origine en wil 90 dagen in Suriname stage gaan lopen.
  U mag een visum aanvragen.
 • u bent wel van Surinaamse origine en wil langer dan 90 dagen in Suriname verblijven.
  U mag eerst op een visum naar Suriname afreizen en er maximaal 6 (zes) maanden verblijven (zonder verblijfsvergunning).

Alle informatie is beschikbaar in ons hoofdmenu Consulaire Zaken, met een link naar "Info.Visum"

sofinummer = burgerservicenummer = persoonsnummer

Ja, indien u wettelijk gehuwd bent. In dat geval mag u tevens maximaal 6 (zes) maanden in Suriname verblijven. Personen die niet wettelijk gehuwd zijn kunnen (b.v. een Nederlands paspoort) wel een Toeristenkaart bij aankomst kopen. Zie de informatie over de Toeristenkaart (via onze home page), maar zij mogen max. 90 dagen in Suriname verblijven.