Visumvrij reizen vanaf 01 oktober 2021

Visumvrij reizen naar Suriname
Over de nadere wijziging die door de Regering van de Republiek Suriname zal worden doorgevoerd in het kader van de verdere versoepeling van het personenverkeer alsook het faciliteren van de Surinaamse diaspora wordt als volgt geïnformeerd.

Per 01 oktober 2021 zullen personen die geboren zijn op het grondgebied van de Republiek Suriname en thans in het bezit zijn van een andere dan de Surinaamse nationaliteit, op vertoon van een geldig paspoort, het grondgebied van Suriname visumvrij mogen betreden voor een verblijf van maximaal 6 (zes) maanden.

Opmerking
Het paspoort van degene die visumvrij wenst te reizen conform het hierboven gestelde, mag op de datum van het vertrek niet minder dan 6 (zes) maanden geldig zijn.

Amsterdam, 21 september 2021

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN