Vereiste documenten t.b.v. een aanvraag voor een nieuw paspoort

Klik hieronder op de documentenlijst die van toepassing is.

Ik ben meerderjarig, niet gehuwd, nooit gehuwd geweest

Ik ben wettelijk gehuwd

Ik ben gescheiden

Ik ben weduwe/weduwnaar

Formulieren
U heeft twee formulieren nodig. De formulieren dient u tweezijdig (print aan beide zijden) en in kleur uit te printen
Paspoortaanvraagformulier
RNI formulier van Suriname

Niet meer ingeschreven
Staat u niet meer ingeschreven? Dan kunt u het gebruikelijke (internationaal) uittreksel waarschijnlijk niet (meer) krijgen. Vraag dan wel een uittreksel uit het Register niet ingezetene (RNI) aan bij de gemeente waar u woont/of heeft gewoond.
In het uittreksel zal staan tot welke datum u ingeschreven heeft gestaan. Let er a.u.b. op dat ook uw correcte persoonsgegevens, uw nationaliteit en burgerlijke staat erin vermeld te zijn.

Nadat de gemeenteambtenaar het uittreksel heeft ondertekend en afgestempeld gaat u naar de rechtbank voor een apostille. Wanneer niet alle gegevens opgenomen zijn in het uittreksel kan het niet gebruikt worden.

Minderjarige kinderen (deze tekst wordt nog verder vernieuwd/bijgewerkt)

  1. Een Internationaal uittreksel van de gemeente in uw huidige woonplaats waar u/het minderjarig kind staat/stond ingeschreven, voorzien van de handtekening van de gemeenteambtenaar, stempel van de gemeente en een apostille van de rechtbank.
  2. Voor het kind dat geboren is in Suriname : een kopie van de geboorteakte van Suriname; Voor het kind dat geboren is buiten Suriname : een origineel afschrift v/d buitenlandse geboorteakte, voorzien v/d handtekening v/d gemeenteambtenaar, stempel  v/d gemeente en een apostille.

Handtekening/naam schrijven
Kinderen die de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt, mogen zelf hun naam schrijven (handtekening plaatsen) het daarvoor bestemde vak aan de voorzijde van het paspoortaanvraagformulier.

Mede ondertekening door de wettelijk vertegenwoordiger(s)
Is het kind waarvoor een paspoort wordt aangevraagd jonger dan 18 jaar en niet gehuwd/niet gehuwd geweest, dan moet het aanvraagformulier op twee (2) plekken aan de achterzijde medeondertekend worden door de wettelijk vertegenwoordiger (vader/moeder/voogd(es)

Afhalen nieuw paspoort
Zodra het nieuwe paspoort binnen is, ontvangt u per post een brief waarna u het paspoort op afspraak persoonlijk mag afhalen.

Voor informatie over onze sluitingsdagen klikt u op sluitingsdata

Voor meer informatie:
De Cuserstraat 11, 1081 CK, Amsterdam.

Tel: 020 - 642 6137  of   020 - 642 6717, kies 2 om doorverbonden te worden met de afdeling Paspoorten. 
E-mail: cons.amsterdam@gov.sr