Vereiste documenten t.b.v. een aanvraag voor een nieuw paspoort

Download de informatie die van toepassing is.

Ik ben meerderjarig, niet gehuwd, nooit gehuwd geweest

Ik ben wettelijk gehuwd

Ik ben gescheiden

Ik ben weduwe/weduwnaar

Formulieren
De formulieren dient u tweezijdig (print aan beide zijden) en in kleur uit te printen
Paspoortformulier 
RNI formulier van Suriname

Niet meer ingeschreven
Staat u niet meer ingeschreven? Dan kunt u het gebruikelijke (internationaal) uittreksel waarschijnlijk niet (meer) krijgen. Vraag dan wel een uittreksel uit het Register niet ingezetene (RNI) aan bij de gemeente waar u woont/of heeft gewoond.
In het uittreksel zal staan tot welke datum u ingeschreven heeft gestaan. Let er a.u.b. op dat ook uw correcte persoonsgegevens, uw nationaliteit en burgerlijke staat erin vermeld te zijn.

Nadat de gemeenteambtenaar het uittreksel heeft ondertekend en afgestempeld gaat u naar de rechtbank voor een apostille. Wanneer niet alle gegevens opgenomen zijn in het uittreksel kan het niet gebruikt worden.

Minderjarige kinderen (deze tekst wordt nog verder vernieuwd)

  1. Een Internationaal uittreksel van de gemeente in uw huidige woonplaats waar u/het minderjarig kind staat/stond ingeschreven, voorzien van de handtekening van de gemeenteambtenaar, stempel van de gemeente en een apostille van de rechtbank.
  2. Een kopie van de geboorteakte als het kind geboren is in Suriname.
  3. Een recent origineel afschrift v/d geboorteakte, voorzien v/d handtekening v/d gemeenteambtenaar, stempel  v/d gemeente en een apostille v/d rechtbank als het kind buiten Suriname geboren is.

Handtekening/naam schrijven
Kinderen die de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt, mogen zelf hun naam schrijven (handtekening plaatsen) het daarvoor bestemde vak aan de voorzijde van het paspoortaanvraagformulier.

Mede ondertekening door de wettelijk vertegenwoordiger(s)
Is het kind waarvoor een paspoort wordt aangevraagd jonger dan 18 jaar en niet gehuwd/niet gehuwd geweest, dan moet het aanvraagformulier op twee (2) plekken aan de achterzijde medeondertekend worden door de wettelijk vertegenwoordiger (vader/moeder/voogd(es)

beide ouders; in geval van een wettig of gewettigd kind, te overleggen:

-  een origineel uittreksel (niet ouder dan 6 maanden) uit de BRP (met vermelding van de huidige nationaliteit en burgerlijke staat) van beide ouders, voorzien v/d handtekening v/d gemeenteambtenaar, stempel v/d gemeente en een apostille van de rechtbank.

-  bezit(ten) de ouder(s) de Nederlandse nationaliteit; een verklaring of uittreksel van de gemeente met daarin vermeld per welke datum het Nederlanderschap is verkregen, voorzien v/d handtekening v/d gemeenteambtenaar, stempel v/d gemeente en een apostille v/d rechtbank.

 - een duidelijke kopie van pag. 2 en 3 van het geldig paspoort of duidelijke kopie van het geldig identiteitsbewijs van beide ouders.de moeder; in geval van een natuurlijk kind of een erkend kind, te overleggen:

-  een origineel uittreksel (niet ouder dan 6 maanden) uit de BRP (met vermelding van de huidige nationaliteit en burgerlijke staat)  van de moeder, voorzien v/d handtekening v/d gemeenteambtenaar en stempel v/d gemeente en een apostille v/d rechtbank.

-  bezit de moeder/erkenner de Nederlandse nationaliteit; een verklaring of uittreksel van de gemeente met daarin vermeld per welke datum het Nederlanderschap is verkregen, voorzien v/d handtekening v/d gemeenteambtenaar, stempel v/d gemeente en een apostille v/d rechtbank.

- een duidelijke kopie van pag. 2 en 3 van het geldig paspoort of een duidelijke kopie v/h geldig identiteitsbewijs 
   v/d moeder/erkenner.

de voogd(es);in geval van voogdijschap over het kind, te overleggen:

-  een duidelijke kopie v/d voogdijbeschikking.
-  
een recent uittreksel uit het Gezagsregister v/d rechtbank (niet ouder dan 1 maand) voorzien van een 
    apostille.

- een duidelijke kopie van pag. 2 en 3 v/h geldig paspoort of een duidelijke kopie v/h geldig identiteitsbewijs v/d  
   voogd(es)

Toestemmingsbrief t.b.v. de aanvraag van een paspoort voor het minderjarig kind.

       De handtekening van de ouder(s)/voogd(es) in de toestemmingsbrief dient gelegaliseerd te worden;

- houders van een Nederlands paspoort/identiteitsbewijs moeten voor de legalisatie van hun handtekening bij de gemeente in hun woonplaats zijn. Vervolgens dient de handtekening v/d gemeenteambtenaar gelegaliseerd te worden middels een apostille bij de rechtbank.

- houders van een Surinaams paspoort kunnen hiervoor terecht op het Consulaat, onder overlegging van hun geldig Surinaams paspoort.

Afhalen nieuw paspoort
Zodra het door u nieuwe paspoort door binnen is, krijgt u daarvan schriftelijk bericht waarna u het paspoort op afspraak persoonlijk dient af te halen.

Het loket van de afdeling Paspoorten is geopend: 
-       maandag en dinsdag:   9.00 uur v.m. tot 13.00 uur n.m. 
-       donderdag en vrijdag:  9.00 uur v.m. tot 13.00 uur n.m. 
-       op de woensdag is dit loket gesloten

Voor sluitingsdagen i.v.m. feestdagen klikt u op sluitingsdata

Voor meer informatie:
De Cuserstraat 11, 1081 CK, Amsterdam.

Tel: 020 - 642 6137  of   020 - 642 6717, kies 4 om doorverbonden te worden met de afdeling Paspoorten. 
E-mail: cons.amsterdam@gov.sr