Paspoortaanvraag t.b.v. minderjarige kinderen woonachtig in Suriname

Legalisatie handtekening machtiging:

i.v.m. de aanvraag van een paspoort t.b.v. in Suriname woonachtig minderjarige kinderen, van wie de ouder(s) of voogd(es) in Nederland verblijven.

Benodigdheden:

  • de machtigingsbrief. Let wel: uw handtekening dient ten overstaan van de medewerker geplaatst te worden.
  • de geboorteakte van het kind
  • het geldig paspoort of legitimatiebewijs van de ouder(s) of voogd(es)
  • kosten  15,=
  • wachttijd 1 week

Houders van een Surinaams paspoort kunnenhiervoor op het Consulaat terecht

op: maandag, dinsdag,donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Op de woensdag is de afdeling Paspoorten gesloten.

Houders van een Nederlands paspoort of legitimatiebewijs dienen hun handtekening te legaliseren bij de gemeente in hun woonplaats.

Let wel: Documenten gelegaliseerd/afgegeven door buitenlandse autoriteiten dienen voorzien te worden van een Apostille, bij de Rechtbank in de woonplaats.