Rijden met een buitenlands rijbewijs in Suriname

Rij-toestemming in Suriname voor personen met een buitenlands rijbewijs.
Als gevolg van een wijziging in het Rijbesluit van de Republiek Suriname dienen personen die een bezoek brengen aan Suriname en een motorrijtuig willen besturen een geldig buitenlands nationaal- en internationaal rijbewijs in hun bezit te hebben.

Personen die niet in het bezit zijn van een geldig buitenlands internationaal rijbewijs tijdens hun verblijf in Suriname kunnen zich, met het geldig buitenlands nationaal rijbewijs, vervoegen bij de afdeling Rijbewijzen op het Bureau Nieuwe Haven in Paramaribo voor het aanvragen van een rij-toestemmingsbewijs.

Voor de aanvraag van een rij-toestemmingsbewijs dienen de onderstaande documenten te worden overgelegd:

  • het geldige buitenlands nationaal rijbewijs
  • het paspoort, waarin wordt aangegeven dat men legaal verblijft in Suriname; dit kan aangetoond worden middels het visum in het paspoort en of verblijfsvergunning.
  • het stortingsbewijs; de leges verbonden aan de aanvraag zijn Srd 150,=. Dit bedrag kan worden gestort bij de Centrale Betaaldienst aan het Kerkplein 1 (Postkantoorgebouw) of bijde Sub-Betaaldienst aan de mr. J. Lachmonstraat 167 (gebouw ministerie van Openbare Werken).

In het rij-toestemmingsbewijs wordt aangegeven op welke categorie motorrijtuig de toestemming betrekking heeft.

Zowel het buitenlands nationaal rijbewijs  als het buitenlands internationaal rijbewijs, waarvan de tekst niet in het Nederlands of het Engels is gesteld, dient  vertaald te worden door een officiële instantie.

Het rij-toestemmingsbewijs wordt voor een periode van ten hoogste 1 jaar verleend, met de mogelijkheid van een verlenging telkens voor een periode van 1 jaar.  Hierbij zal rekening worden gehouden met de periode van de geldigheid van het buitenlands nationaal rijbewijs.

Voor zover de geldigheid van het buitenlands nationaal rijbewijs korter is dan 1 jaar, wordt de toestemming voor die periode verleend.

De leges verbonden aan de aanvraag voor elke verlenging van het rij-toestemmingsbewijs zijn Srd 100,=.

Note:
Houders van een geldig Nederlands nationaal rijbewijs kunnen voor een Nederlands internationaal rijbewijs terecht bij de ANWB in Nederland, zie www.anwb.nl.