Verleende vergunningen MKV

Indien u bij het Consulaat Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam, een MKV aanvraag heeft ingediend, kunt u via deze pagina van onze website vernemen of uw aanvraag goedgekeurd of afgewezen is.
Hieronder wordt u geïnformeerd over de procedure met betrekking tot het Kort Verblijf (KV) visum voor uw reis naar Suriname.

Referentienummers :

Goedgekeurd 2020
001/20 t/m 043/20
045/20 t/m 074/20
077/20 t/m 090/20
094/20 t/m 105/20
109/20, 110/20

Goedgekeurd 2021
001/21 t/m 014/21

Uw MKV aanvraag is goedgekeurd indien uw referentienummer voorkomt in het overzicht hierboven.

Noot:
Vanwege de "lock down" in Suriname kan men slechts afreizen als uitzondering op het inreisverbod.
Voor Suriname heeft op 14 maart 2020 haar grenzen gesloten ter voorkoming van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus.

Reisvoorbereiding en COVID-19 maatregelen Suriname, lees verder.....
Om naar Suriname te kunnen afreizen heeft u een "KV" - Kort verblijf (inreisvisum) nodig.
Maak hiervoor eerst telefonisch een afspraak met ons (tel. +31 (0)20 642 67 17 / +31 (0) 20 642 7137 (kies voor optie 2 of 3).
Wij ontvangen u op de donderdag of vrijdag tussen 13.00 – 14.00 uur.

Op de dag van de afspraak dient u mee te nemen:

  • het paspoort (welke op de dag van aankomst in Suriname nog tenminste 6 maanden geldig is);
  • een volledig ingevuld online visumaanvraagformulier waarop het MKV- referentienummer door de aanvrager is bijgeschreven.  Let wel: U dient het visumformulier uitgeprint mee te nemen.
  • een recente kleurenpasfoto

Het KV visum wordt in uw paspoort geplaatst terwijl u wacht. Het KV visum kost €40.00 (Veertig euro).

U krijgt op de dag van de visumaanvraag een aanmeldingsbrief en een stappenplan voor Suriname mee.
Binnen twee weken na aankomst met bijlagen van het Consulaat te Amsterdam, waarin u mee u zich binnen twee weken na aankomst in Suriname dient te melden bij:

de loketdienst van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken van het Ministerie Justitie en Politie (begane grond van het Ministerie van Openbare Werken) aan de Mr. J. Lachmonstraat 166 - 168.

In Suriname worden de verblijfsstempels geplaatst.

Opmerking:

  • Indien uw aanvraag is afgewezen ontvangt u schriftelijk bericht.
  • Overige aanvragen met referentienummers die niet voorkomen op bovenstaande lijst zijn in behandeling.

Voor overige bijzonderheden wordt verwezen naar "Informatie aanvraag Machtiging Kort Verblijf".